10.3.10

On my way

Jeg elsker at støde på interessante motiver når jeg går ned af gader og stræder. Ved at åbne ens øjne og udforske miljøet omkring en, kan man finde en masse interessante vinkler og historier.

I love to come upon interesting subjects when i walk down highways and byways. By opening your eyes and exploring the environment around you, you can find a lot of interesting angles and stories.
2 kommentarer: