14.3.10

Aften tur / Evening Walk

Jeg er lige kommet hjem fra en aften tur med en veninde. Jeg elsker hvordan farver kan lyse op, selv når mørket nærmer sig, eller allerede er her.

I just came home from an evening walk with a friend. I love how colours can stand out, even when darkness approaches or has already descended.
10.3.10

On my way

Jeg elsker at støde på interessante motiver når jeg går ned af gader og stræder. Ved at åbne ens øjne og udforske miljøet omkring en, kan man finde en masse interessante vinkler og historier.

I love to come upon interesting subjects when i walk down highways and byways. By opening your eyes and exploring the environment around you, you can find a lot of interesting angles and stories.
7.3.10

Inspiration

Livet på universitetet er en vekselvirkning mellem uger der er stille og rolige og uger der er utrolig hektiske. Jeg har på det sidste haft det sidstnævnte, hvilket er grunden til, at der har været stille på bloggen. Jeg håber på snart at kunne vise jer en dokumentarfilm jeg lavede for nylig med to piger fra mit studie.
Men lige nu vil jeg dele nogle inspirerende reklamer med jer. Jeg elsker virkelig reklamer der på den ene eller anden måde rører mig. Jeg ville elske at lave reklamer (eller musikvideor); det at kunne fortælle en historie eller skabe en atmosfære på begrænset tid er vildt fascinerende.

Life at university is an alternation between relatively easy-going weeks and really hectic weeks. Lately I've experienced the latter, which is why things have been quiet on the blog.
I'm hoping to show you a documentary I made recently as a university assignment with two girls from my study. If things go well I can upload it soon.
But right now I'll share some inspiring commercials with you. I really love commercials that in one way or another touch you. I would love to make ads (or music videos); to be able to tell a story or create an atmosphere in a limited time is incredibly fascinating
.